Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2011-2012( Huy Tường - Sơn La)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Vân Anh
Ngày gửi: 21h:30' 18-10-2011
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 648
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD &ĐT PHÙ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường: THCS Huy Tường Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Số: 05/ KHCM

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2011-2012

PHầN A: Kế HOạCH CHUNG
I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Thực hiện kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Phòng GD & ĐT Phù Yên về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và GV năm học 2011-2012.
- Căn cứ vào mục đích tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân .
- Căn cứ tình hình cụ thể nhiệm vụ năm học 2011 -2012.Trường THCS Huy Tường xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2010 -2011 như sau:
II. Đặc điểm tình hình
Năm học 2011 -2012, nhà trường có 7 lớp.
Đội ngũ cán bộ giáo viên:
Tổng số CBGV: 22 . Trong đó:
+ CBQL : 02 người .
+ GV : 15 người
+ HC : 05 người
Có 2 tổ CM C: Tổ KHXH: 8
Tổ KHTN: 8
1. Thuận lợi:
- CBQL nhà trường nhiệt tình, có trách nhiệm, đoàn kết. Các đồng chí giáo viên đa phần trẻ, tâm huyết với nghề, có ý thức tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Nhà trường có nề nếp dạy học tương đối ổn định, cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho dạy và học. Nhà trườg thường xuyên tổ chức hội thảo, thao giảng nhằm nâng cao chất lượng của GV.
- Đảng uỷ, chính quyền địa phương, hội phụ huynh học sinh rất quan tâm tạo điều kiện tới công tác giáo dục.
- Đối tượng HS của nhà trường có khả năng tiếp thu được kiến thức theo chương trình đổi mới, phương pháp dạy - học mới, nội dung SGK mới của BGD & ĐT triển khai .
2. Khó khăn:
- Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên nhà trường còn gặp phải một số khó khăn trong công tác BDTX cho giáo viên đó là: Đa số các đ/c giáo viên ở xa trường nên việc tổ chức học tập thường xuyên tại trường có lúc bị hạn chế
- Nhà trường thuộc địa phương miền núi, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, học sinh xa trường, cơ sở vật chất còn khó khănchưa đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay trong khi các phòng chức năng chưa có nên, cũng ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng của giáo viên.
- Thời gian học tập BDTX còn ít.
- Tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu BDTX còn thiếu, chưa đáp ứng được nội dung cần bồi dưỡng.
- Môi trường để học sinh thực hành còn thiếu
- Tài liệu để tham khảo soạn giảng, đồ dùng trực quan còn thiếu nhiều.
- HS và các bậc phụ huynh chưa chú trọng thoả đáng cho việc đầu tư vào học.

PHẦN B: NộI DUNG Kế HOạCH CHUNG & BIệN PHáP THựC HIệN TRONG NĂM
I. Mục tiêu của việc BDTX
1.Vị trí, tầm quan trọng của công tác BDTX
- Công tác chuyên môn là nhiệm vụ chính của GV. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục & xu thế phát triển của xã hội, mỗi GV phải thường xuyên học tập , bồi dưỡng để không ngừng nâng cao tay nghề sư phạm.
- BDTX nhằm giúp mỗi GV cập nhật kịp thời những đổi mới về nội dung chương trình , phương pháp dạy - học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học .
- Nội dung của chương trình BDTX rất bổ ích & thiết thực, đáp ứng tốt yêu cầu dạy chương trình và SGK mới.Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình, SGK mới, bước đầu việc dạy được trong quá trình chỉ đạo dạy học.
- BDTX tập trung bồi dưỡng các kỹ năng dạy học theo chương trình tích cực, đổi mới cách đánh gía HS; Bồi dưỡng phương pháp tự học, học hợp tác trong nhóm chuyên môn và biết tự đánh gía kết quả BDTX có kết hợp với đánh giá của đồng nghiệp & HS để điều chỉnh quá trình tự học .
2. Phương châm bồi dưỡng
- Kết hợp bồi dưỡng nội dung với bồi dưỡng về PPDH và sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin.
- Kết hợp bồi dưỡng tập trung và tự bồi dưỡng:BDTX
- Lập kế hoạch BDTX cho cá nhân theo kế hoạch chung của nhà trường, đồng thời tự học nghiêm túc để nâng cao trình độ .
3. Hình thức bồi dưỡng
- Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu hướng dẫn .
- Chương trình, BDTX cụ
 
Gửi ý kiến